Workshop Familie opstellingen

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een “levende familiefoto”. Naar aanleiding van jouw ingebrachte thema en de feiten uit je stamboom kies jij representanten die jou en je familieleden vertegenwoordigen. Jij zet de representanten intuïtief in de ruimte neer.

Via deze werkwijze krijg je inzichten over jezelf, je plek in het gezin en de onderlinge verhoudingen. De representanten verschaffen informatie over gevoelens en gedachten en hun eventuele drang om te bewegen. De opstelling komt tot “leven”. De onderlinge verhoudingen en verstoringen worden zichtbaar en voelbaar. De representanten ervaren als plaatsvervangers hoe de verhoudingen binnen het systeem liggen zonder weet van enige voorkennis. De begeleider heeft een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Doel van het proces is om los te komen van oude patronen en emotionele blokkades en zodoende ruimte te creëren voor nieuwe overtuigingen en nieuw gedrag. Je leert met meer mededogen te kijken naar je afkomst. Je ervaart hoe jezelf antwoord hebt gegeven op datgene wat je ooit hebt aangetroffen in je leven. Het biedt je de mogelijkheid om meer persoonlijke vrijheid te ervaren en tegelijkertijd in verbinding te komen met het grotere geheel van je herkomst.

In deze workshop is ruimte om een thema in te brengen en een opstelling neer te laten zetten. Het is een kwestie van ervaren. Ook mensen die hun familie niet opstellen en alleen toeschouwer of representant zijn, hebben hun eigen inzichten op basis van hetgeen ze zien en ervaren. Naar aanleiding van de ingebrachte thema’s, wordt een korte uitleg gegeven over de methode van familieopstellingen zoals door Bert Hellinger ontwikkeld en wordt kort ingegaan op een aantal basisbegrippen, waaronder ‘ordening, plek in het systeem, geven en nemen, en de loyaliteit aan het groepsgeweten’.

Aan deze workshop kan iedereen deelnemen. Een groep bestaat uit minimaal 8 personen, waarbij een mix van mannen en vrouwen nodig is. De workshop begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De kosten bedragen  € 25,00 pp (inclusief koffie), te voldoen op de avond zelf. De eerstvolgende workshop is gepland op 11 april 2016. De workshop vindt plaats in het Energetisch Centrum te Meerssen, Steegstraat 5 te Meerssen.

Meld je aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl of je meldt je aan bij het Energetisch Centrum Meerssen, via ingrid@in-lakech.nl.