Basis Training Neuro-Linguistisch Programmeren NLP

(vooralsnog is er geen training gepland. Laat toch weten als u interesse heeft)

Deze training is bedoeld voor mensen die interesse hebben in NLP en alvorens te kiezen voor een langdurige training, hier eerst kennis mee willen. De basistraining NLP bestaat uit 5 avonden.
NLP, WAT IS DAT EIGENLIJK? Er bestaat niet één definitie die NLP volledig omschrijft. Dat kan ook niet, want NLP is veelomvattend. NLP is onder andere een verzameling van technieken om je communicatie te verbeteren en om veranderingen bij jezelf en bij anderen op gang te brengen. Uitgangspunt bij NLP is het principe dat ieder mens op zijn eigen unieke wijze de wereld om zich heen ervaart en van daaruit communiceert. De wijze waarop mensen met elkaar communiceren, bepaalt in grote mate de samenwerking en de interactie tussen partners, tussen collegae, kortom tussen mensen onderling. Het al dan niet slagen van de communicatie tussen mensen is grotendeels afhankelijk van processen waar men zich vaak niet bewust van is. NLP traint mensen om inzicht te krijgen in deze onbewuste processen, waardoor de communicatie en de samenwerking met anderen efficiënter en effectiever verlopen. Respect voor de ander vormt hierbij een belangrijke basis.

Meld je aan aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl.