Basis Training Neuro-Linguistisch Programmeren NLP

Deze training is bedoeld voor mensen die interesse hebben in NLP en alvorens te kiezen voor een langdurige training, hier eerst kennis mee willen. De basistraining NLP bestaat uit 5 avonden.
De training wordt in samenwerking met SolvaCoM verzorgd.
NLP, WAT IS DAT EIGENLIJK? Er bestaat niet één definitie die NLP volledig omschrijft. Dat kan ook niet, want NLP is veelomvattend. NLP is onder andere een verzameling van technieken om je communicatie te verbeteren en om veranderingen bij jezelf en bij anderen op gang te brengen. Uitgangspunt bij NLP is het principe dat ieder mens op zijn eigen unieke wijze de wereld om zich heen ervaart en van daaruit communiceert. De wijze waarop mensen met elkaar communiceren, bepaalt in grote mate de samenwerking en de interactie tussen partners, tussen collegae, kortom tussen mensen onderling. Het al dan niet slagen van de communicatie tussen mensen is grotendeels afhankelijk van processen waar men zich vaak niet bewust van is. NLP traint mensen om inzicht te krijgen in deze onbewuste processen, waardoor de communicatie en de samenwerking met anderen efficiënter en effectiever verlopen. Respect voor de ander vormt hierbij een belangrijke basis.

Meld je aan aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl.

Reflectiedagen Leid je Eigen Leven:


Heb je ook zin om eens lekker alleen maar met jezelf bezig zijn waarbij je aandacht geeft aan jezelf. Even jezelf terugtrekken in een mooie omgeving. Mensen ontmoeten die ook voor zichzelf kiezen. Mensen die in beweging zijn en zich realiseren dat ze het maximale uit hun leven mogen halen. Mensen die zich realiseren dat ze dit mede mogelijk maken als ze open staan voor zelfreflectie en verandering. Daar zijn deze reflectie dagen op gericht. Dagen waar alle emoties in het licht mogen komen. Dagen van stilte, van inzichten, van bewustwording en ervaren, van ervaringen delen en van humor.
In juni start ik met de eerste van de vijf tweedaagse bijeenkomsten. Voor meer informatie nodig ik je uit voor de vrijblijvende informatieavond die ik op……………………..organiseer. Verder kun je de folder downloaden door……….

Meld je aan aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl.