Wie is Sjoe Coaching en Training?

Hallo, ik ben Tony Ortu, trainer, coach en therapeut bij Sjoe Coaching en Training.In mijn werk als trainer, coach en therapeut staat het woord ‘verbinding’ centraal. Als therapeut en coach gaat het dan vooral over het realiseren van en of het versterken van de verbinding van de cliënt met zichzelf, met zijn eigen innerlijke kracht en weten.

In organisaties gaat het over het versterken van de verbinding tussen de Missie, Visie en Doelstellingen van de organisatie enerzijds en het professionele gedrag van het management en de medewerkers anderzijds. Ondersteuning vindt plaats in de vorm van trainingen, individuele- en groepsbegeleiding, intervisie en supervisie.

tonyortu

Tony Ortu

Ik beschik inmiddels over 42 jaar werkervaring. In eerste instantie heb ik gedurende 28 jaar diverse managementfuncties vervuld bij de overheid, waarna ik fulltime als zelfstandig ondernemer aan de slag ben gegaan. In mijn werk met groepen en in mijn werk als individueel begeleider, maak ik dagelijks gebruik van mijn ruime en praktische leef- en werkervaring.

Sinds 1998 heb ik vooral in mijn eigen persoonlijke groeiproces geïnvesteerd. Ik heb me destijds bekwaamd tot internationaal gecertificeerd Master NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en ik heb diverse trainingen gevolgd op het gebied van coaching, intervisie, lichaams- en energiewerk en trainingen waar gedrag en houding van mensen centraal staan. Inmiddels ben ik al een aantal jaren werkzaam als (een voor de ziektekostenverzekeraars) erkend Register Therapeut. Ik heb daartoe in de afgelopen acht jaar diverse opleidingen gevolgd op het gebied van Systemisch werken, Traumaverwerking, Rouw- en Verliesverwerking en Relatie therapie. Als systeemtherapeut begeleid ik ook familie- en organisatieopstellingen. Onlangs heb ik de Opleiding Psychosociale Basiskennis en Medische Basiskennis met succes afgerond.

Ik ga altijd uit van de positieve intenties van mensen. Mijn uitgangspunt bij het werken met een of meerdere personen is dat iedereen de oplossing en de kwaliteiten in zich heeft. Soms is een duwtje in de rug nodig om dit te herkennen en toe te laten. In mijn werk met mensen staan respect, veiligheid, vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.