Opzet en Aanpak

Sjoe, Coaching en Training werkt, indien nodig, nauw samen met andere trainers en coaches. Hiermee staat Sjoe Coaching en Training garant voor zowel de continuïteit alsook de kwaliteit. Om de opzet en de inhoud van een training af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte van een team en of organisatie, adviseer ik onderstaande aanpak.
Op uw verzoek ben ik altijd bereid om met u van gedachte te wisselen over de opzet, de inhoud en de kosten van een training.
U kunt desgewenst telefonisch contact met mij opnemen of u stuurt mij een mail en dan neem ik met u contact op.

Stap 1: Bewustwording van de huidige situatie:

  • Welke waarden kent de organisatie thans en in welke mate zijn deze waarden herkenbaar in het gedrag van medewerkers?
  • Zijn de missie en visie thans leidend in de organisatie en zijn ze vertaald in haalbare en duidelijke doelstellingen en resultaten?
  • Wat gaat momenteel goed en wat kan beter?

Een gerichte analyse van de huidige situatie levert inzicht in de kwaliteiten en de verbeterpunten van de organisatie. Met behoud en inzet van de aanwezige kwaliteiten wordt aan de verbeterpunten gewerkt. Verbinding realiseren tussen enerzijds het gedrag en de waarden en overtuigingen van uw medewerkers en anderzijds de missie en visie  van de organisatie. Verbinding creëren levert werkplezier, gemotiveerd en professioneel personeel op. Kortom het resultaat dat de organisatie beoogt.

Stap 2: Hoe wilt u graag dat de organisatie er uit gaat zien:

Welke veranderingen zijn nodig om de gewenste verbindingen te realiseren? Hoe ziet het hart van de organisatie eruit? Welke waarden en overtuigingen zijn leidend voor de medewerkers in hun werk als professional? Welke gedragscodes spreken we met elkaar af?
Op basis van de analyse en de gewenste veranderingen, maakt Sjoe een op de organisatie afgestemd plan van aanpak. Een plan van aanpak dat inspeelt op de behoefte op groepsniveau en op individueel niveau.

Stap 3: Welke middelen worden onder andere ingezet:

Groepsproces: Training gericht op attitude en houding

  • Samenwerking verbeteren
  • Communicatie binnen het team
  • Coachend Leiderschap:
  • Intervisie op team en of individueel niveau

Individuele coach trajecten

Voor een nadere uitleg over individuele coachtrajecten verwijs ik naar het menu Coaching.