Individueel coachtraject

Het individueel coach traject vindt één op één plaats tussen de gecoachte en de professionele coach. Het totale traject bestaat uit een intakegesprek, vijf individuele coachgesprekken en een evaluatiegesprek en wordt binnen een van te voren afgesproken tijdskader afgewikkeld. Op basis van het intakegesprek maakt de coach een plan van aanpak. Hierin worden de problematiek/ belemmeringen, de mogelijke achterliggende oorzaak en de gewenste doelstelling(en) uitgewerkt. Gedurende het traject worden met de gecoachte duidelijke afspraken gemaakt en krijgt de gecoachte op de praktijk gerichte opdrachten mee. Indien gewenst, vindt coaching tijdens het werk op de werkvloer plaats, in de directiekamer, achter het bureau of tijdens een vergadering.

Na de vijf coachgesprekken wordt een eindevaluatie gemaakt. Hierin wordt aangegeven welke resultaten behaald zijn en waar nog groei van de gecoachte mogelijk en gewenst is. Mocht de eindevaluatie tot een vervolgtraject leiden, dan wordt een aanvullend plan van aanpak gemaakt.

Vertrouwelijkheid staat voor ons voorop. De inhoud van de gesprekken tussen coach en de gecoachte wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De rapportering over de voortgang van het traject wordt uitsluitend in overleg met de gecoachte teruggekoppeld naar de opdrachtgever (manager).