Intervisie groep

  • een plek waar ervaring wordt uitgewisseld en wordt bijgepraat
  • een steungroep: aandacht voor jouw verhaal, boosheid, onbegrip, frustratie
  • een plek waar gecoacht wordt: coaching en zelfreflectie ter verbetering van de professionaliteit en het vergroten van de zelfredzaamheid/ zelfsturing van de groep en het individu
  • vaardigheden
  • gesprekstechnieken
  • neutraliteit bewaken
  • feedback geven
  • de kunst van vragen stellen: Open vragen/ reflectievragen gericht op gedachten, gevoelens, beleving
  • herkaderen problem