Missie en Visie

Veelal is een missie en visie globaal geformuleerd, divers te interpreteren en “Ongrijpbaar”. In Organisaties vergelijk ik daarom hun missie en visie met de Hemel. Het professionele gedrag is datgene wat zichtbaar is voor de collegae, de klanten en gasten binnen de organisatie of een bedrijf. Hierop wordt het bedrijf of de organisatie beoordeeld. Het professionele gedrag en houding vergelijk ik met het aardse.

“In de Egyptische Mythologie is Sjoe het luchtruim dat de Hemel met de Aarde verbindt.”

professioneel
Mijn missie is om de belangrijke verbindingen te versterken tussen enerzijds de missie en visie van de organisatie en anderzijds het gewenste professionele gedrag van het management en de medewerkers. En… om de onderlinge verbinding tussen de diverse individuele medewerkers binnen een team/ afdeling te versterken. Samen werken aan de missie en de visie en de daaraan gekoppelde organisatie- en afdelingsdoelen.