Coaching

Een belangrijk uitgangspunt in mijn eigen leven en in mijn rol als trainer en coach is dat ieder mens over alle kwaliteiten beschikt en daarmee de gewenste oplossing(en) in zich heeft. Iedere persoon is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en voor zijn geluk in zijn werk alsook privé. Als mental coach help ik een ander daarvan bewust te worden. Vanuit een neutrale houding, stel ik, zonder oordeel, de vragen die op dat moment nodig zijn. Ik begeleid mensen naar hun innerlijke kracht, waardoor ze de ruimte ontwikkelen om meer liefde, rust, vreugde, acceptatie en…. in hun leven toe te laten.

In mijn werk als mental coach zijn de waarden veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect, verbinding en authenticiteit leidend. De gecoachte is mede verantwoordelijk voor het resultaat van een coachtraject. Hij maakt immers de keuzes die al dan niet tot de gewenste veranderingen leiden.

Lees meer >

Training

Mijn trainingen zijn gericht op bewustwording en verandering van gedrag en houding. Het gedrag en de houding van medewerkers en management is voor de klanten zichtbaar. De mate van hun professionaliteit in gedrag en houding bepalen de kwaliteit van de organisatie. Het is voor iedere organisatie van belang om de aanwezige professionaliteit in huis te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit is een continue proces.

Uit ervaring weet ik dat deelnemers van een training het fijn vinden als ze mee mogen denken over de inhoud van een training. Uiteraard zijn de missie, de visie en de organisatiedoelstellingen richtinggevend voor het kader van een training. Ik adviseer derhalve altijd om de deelnemers tijdig te betrekken bij de totstandkoming van het programma. Van te voren zijn ze geïnformeerd over de organisatie- en teamdoelstellingen (of persoonlijke doelstellingen), die met de training beoogd zijn. Zo creëer je binnen de organisatie vanaf het begin betrokkenheid en participatie.

Lees meer >

Intervisie

Intervisie is een methodiek om verdere groei van een persoon of een groep te stimuleren.

Intervisie is:

  • Collegiale ondersteuning met betrekking tot…
  • Onderlinge advisering bij werkproblemen
  • In een leergroep bestaande uit gelijken dwz mensen met dezelfde achtergrond, en liefst vergelijkbare werkproblemen
  • Een gezamenlijk vastgestelde structuur
  • Tot inzichten en oplossingen trachten te komen
  • In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

Sjoe zet intervisie vaak in als follow- up na een training. Om de geleerde vaardigheden en de verkregen inzichten te borgen. In hoeverre pas je het geleerde, de nieuwe inzichten toe in de dagelijkse praktijk. Wat gaat er goed en waar loop je als persoon of als team nog tegen aan.

Lees meer >