Verbinding

Iedere organisatie heeft een visie en missie waarmee ze zich wil onderscheiden. Doelstellingen geven aan welke resultaten de organisatie wenst te behalen. Resultaten die eerder haalbaar zijn als medewerkers professioneel gedrag laten zien. Professionaliteit ontstaat op het moment dat de medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Het creëren en versterken van de verbondenheid tussen medewerkers en de organisatie, vergroot de professionaliteit. Versterken van de verbondenheid vindt plaats naarmate de medewerkers zich herkennen in de waarden en de overtuigingen, het “hart”, van de organisatie. De mate waarin het hart van de medewerker matcht met het hart van de organisatie, bepaalt in hoeverre de medewerker bij zijn passie en zijn authenticiteit komt.

Wat betekent verbinding voor de medewerker
Verbinding met het werk, de producten en de relaties in het werkveld wordt veelal gezocht middels inhoudgerichte trainingen. Balans ervaren op mentaal en emotioneel niveau, het gevoel hebben dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige talenten en kwaliteiten zijn evenzo belangrijk en versterken het bindingsproces. Verbinding ervaren, levert daadkracht, eigenwaarde en plezier op. Voor ieder mens belangrijke basisbehoeften.
Wat betekent verbinding voor de organisatie
Een goede verbondenheid met de missie en visie van de organisatie leidt tot professionaliteit in gedrag en houding van de medewerkers. Hun houding en gedrag bepalen uiteindelijk de mate van resultaatgerichtheid, de doorlooptijd, klantgerichtheid, kwaliteit en de tevredenheid van de klant. Hierop wordt de organisatie onder andere op beoordeeld.
Verbinden op verschillende niveaus in de organisatie
Verbetering van de professionaliteit van medewerkers, het versterken van de verbinding tussen medewerkers en de organisatie, vindt op 3 niveaus plaats:

  1. Verbinding tussen het gedrag en het resultaat
  2. Verbinding tussen de waarden en de overtuigingen en het gedrag
  3. Verbinding tussen missie en visie en de waarden en de overtuigingen.

Om de verbindingen op de diverse niveaus te versterken, bied ik maatwerk trainingen aan, gericht op verbetering van de professionaliteit op organisatie-, op team- en op medewerkerniveau.

Wat betekent geen verbinding met de organisatie
Ervaart een medewerker geen of onvoldoende verbinding met de organisatie, dan leidt dit tot spanningen, ontevredenheid, ziekteverzuim en weerstanden, die de kwaliteit van de producten van de organisatie niet ten goede komen. Dit vertaalt zich in een 9 tot 5 cultuur, geen trots, wantrouwen in de leiding, indekken, afschuiven en weglopen voor verantwoordelijkheden en handelen vanuit eigenbelang.
Organisaties zijn mede verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim van hun medewerkers, waarmee jaarlijks hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast is de komende jaren sprake van een sterk toenemende vergrijzing van onze maatschappij. Het aanbod van goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers wordt hiermee kleiner. Voor een organisatie is het derhalve van belang dat medewerkers tevreden en gezond blijven.