Verbinding

Verbinding

Iedere organisatie heeft een visie en missie waarmee ze zich wil onderscheiden. Doelstellingen geven aan welke resultaten de organisatie wenst te behalen. Resultaten die eerder haalbaar zijn als medewerkers professioneel gedrag laten zien. Professionaliteit ontstaat op het moment dat de medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Het creëren en versterken van de verbondenheid tussen medewerkers en de organisatie, vergroot de professionaliteit. Versterken van de verbondenheid vindt plaats naarmate de medewerkers zich herkennen in de waarden en de overtuigingen, het “hart”, van de organisatie. De mate waarin het hart van de medewerker matcht met het hart van de organisatie, bepaalt in hoeverre de medewerker bij zijn passie en zijn authenticiteit komt.

Verbinding met het werk, de producten en de relaties in het werkveld wordt veelal gezocht middels inhoudgerichte trainingen. Balans ervaren op mentaal en emotioneel niveau, het gevoel hebben dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige talenten en kwaliteiten zijn evenzo belangrijk en versterken het bindingsproces. Verbinding ervaren, levert daadkracht, eigenwaarde en plezier op. Voor ieder mens belangrijke basisbehoeften.

Een goede verbondenheid met de missie en visie van de organisatie leidt tot professionaliteit in gedrag en houding van de medewerkers. Hun houding en gedrag bepalen uiteindelijk de mate van resultaatgerichtheid, de doorlooptijd, klantgerichtheid, kwaliteit en de tevredenheid van de klant. Hierop wordt de organisatie onder andere op beoordeeld.

Verbetering van de professionaliteit van medewerkers, het versterken van de verbinding tussen medewerkers en de organisatie, vindt op 3 niveaus plaats:

  1. Verbinding tussen het gedrag en het resultaat
  2. Verbinding tussen de waarden en de overtuigingen en het gedrag
  3. Verbinding tussen missie en visie en de waarden en de overtuigingen.

Om de verbindingen op de diverse niveaus te versterken, bied ik maatwerk trainingen aan, gericht op verbetering van de professionaliteit op organisatie-, op team- en op medewerkerniveau.

Ervaart een medewerker geen of onvoldoende verbinding met de organisatie, dan leidt dit tot spanningen, ontevredenheid, ziekteverzuim en weerstanden, die de kwaliteit van de producten van de organisatie niet ten goede komen. Dit vertaalt zich in een 9 tot 5 cultuur, geen trots, wantrouwen in de leiding, indekken, afschuiven en weglopen voor verantwoordelijkheden en handelen vanuit eigenbelang.
Organisaties zijn mede verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim van hun medewerkers, waarmee jaarlijks hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast is de komende jaren sprake van een sterk toenemende vergrijzing van onze maatschappij. Het aanbod van goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers wordt hiermee kleiner. Voor een organisatie is het derhalve van belang dat medewerkers tevreden en gezond blijven.

Het participeren aan familieopstellingen is voor mij een manier om inzicht te krijgen in mijn eigen patronen maar ook om bewust te worden van mijn vooroordelen en aannames. Tony is een zeer integere, bekwame opsteller die samen met de deelnemers steeds opnieuw een enorm vertrouwen weet te creëren. Hierdoor ontstaan opstellingen waar soms gehuild en ook heel veel wordt gelachen!

Over mezelf en alles wat ik deed is wat mij bij Tony bracht. Tony heeft mij geleerd te handelen vanuit mijn eigen waarden en daarmee in kaart te brengen wie ik nu eigenlijk ben, wat ik wil en kan. En vooral ook het laten zijn van anderen wie zij zijn in context tot mezelf. Tony was mijn zonnestraal en donderwolk in één en wist mij op de juiste momenten bij te sturen met de juiste woorden en technieken. Het mooie vind ik dat het bij de laatste sessie niet is afgesloten maar dat zijn deurtje altijd open staat voor ‘jaarlijks onderhoud’. Een mooie stok achter de deur om mezelf blijven uit te dagen en ontwikkelen!

Wij hebben relatie therapie bij Tony gehad. Dit heeft ons geholpen inzicht en begrip te hebben voor persoonlijke obstakels en heeft ertoe geleid dat we nu een toekomst samen hebben. Tony is doortastend, eerlijk en creëert een fijne omgeving waarin je open naar elkaar durft te zijn.

Tijdens de eerste ontmoeting wist ik dat Tony mij doorgrondde en zich niet liet meevoeren door gewenste antwoorden. Deze mate van professionaliteit had ik nodig en confronteerde mij met mijn gedrag. Gedrag dat niet fout was, maar wat ik mijzelf oplegde. Tony liet mij inzien dat ik hiervan kon loskomen, vanuit een intrinsieke motivatie en liet mij zoeken naar het waarom achter deze persoonlijke automatismen. Buiten deze bewustwording die mij veel rust gaf, leerde ik tijdens de therapie mijn eigen waarden kennen. Het vervulling geven aan deze waarden in mijn leven geeft veel voldoening en ervaar ik als eerlijkheid naar mij zelf.

In Tony van Sjoe Coaching en Training heb ik een toegewijde coach gevonden die mij geholpen heeft met het verwerken een voor mij, traumatisch verlopen rouwproces. Ook zijn mijn innerlijke onrust en (over)vermoeidheid verholpen. Doordat hij mij kennis liet maken met mezelf ben ik tot andere inzichten gekomen waardoor ik nu anders met situaties en bestaande patronen om kan gaan. Dit geeft mij innerlijke rust wat me weer energiek maakt. Ik ga ervoor dit te blijven vasthouden. Tony, bedankt!

Ik worstel al enige tijd met een chronische, progressieve ziekte en dreigde mezelf daarbij volledig kwijt te raken. Tony heeft mij geholpen mezelf terug te vinden, te ontdekken wat ik belangrijk vind in mijn leven en minder streng voor mijzelf te zijn. Dit heeft mij ontzettend geholpen en veel rust gegeven. Nogmaals ontzettend bedankt!

Sinds 2011 ben ik met Tony op reis om mezelf persoonlijk te ontwikkelen. Als je voor deze weg kiest kom je een hoop tegen wat je wilt opruimen maar zijn er ook dingen die je nog niet kan los laten. Tony reist als een gids met je mee tot daar waar je wilt en durft te gaan. En soms, soms daagt hij je uit om toch een stap verder te gaan!

Door de relatietherapie aan te gaan, maak je als koppel bewust tijd voor elkaar. Tijdens de reflecterende gesprekken met Tony werden we ons bewuster van ons karakter, onze herkomst en de rol die we innemen in onze relatie. We hebben handreikingen gekregen om hiermee om te gaan. Handreikingen die we nu zelf moeten blijven onderhouden.

Ik had veel last van vermoeidheid, nervositeit, benauwdheid. Ik had het gevoel dat ik te weinig zuurstof kreeg. In de gesprekken en de ademsessies werd ik me bewust van heel veel opgeslagen en niet verwerkte spanningen. Met de liefdevolle coaching, en mijn eigen wil, heb ik deze durven op te zoeken en los te laten. Mijn intentie om vreugde en innerlijke rust te willen ervaren, is waarheid geworden. Ik voel energie. Ik voel mijn eigen gevoelens. Ik ben dankbaar.

Tony heeft ons tijdens de relatie therapie, op zijn eigen subtiele manier gecoacht. Zijn kracht ligt in het feit dat hij als professional en als mens, met zijn eigen geschiedenis, met je communiceert. Hij laat iets van zichzelf zien en dat maakte zijn wijze van coaching voor ons zeer waardevol

Tony is een fijne coach met een prettige en rustige uitstraling dat zorgt voor een aangename sfeer. Hierdoor voel je je snel op je gemak, wat de gesprekken makkelijker maakt. Hij neemt de tijd voor je en veroordeelt niets. Door de prettige sfeer heb ik het aangedurfd om de EMDR therapie bij Tony te volgen. Elke sessie was heftig en zeer intens, met verschillende uitwerkingen, maar door het fijne vervolg traject van verschillende gesprekken heb ik goede handvatten mogen ontvangen om zelf mee aan de slag te gaan. De bijbehorende oefeningen hebben mij veel inzicht gegeven. Hij heeft mij, maar ook mijn man die zelf een eigen traject bij hem gevolgd heeft, zeer goed geholpen. Beiden staan we een stuk sterker in ons leven en hebben onze balans weer gevonden.

Het coachtraject heeft mij zelfacceptatie opgeleverd en geleerd de controle los te laten, mij over te geven. Ik voel me rustiger van binnen.

Vanuit mijn studie bij Land van Rouw kwam ik na een korte zoektocht terecht bij Tony voor supervisie. Dit bleek een goede keus te zijn. Tony is een warme, integere en deskundige man die goed aansloot bij waar ik me bevond en wat ik nodig had om een stap verder de verdieping in te gaan. Het gaf mij o.a. meer inzicht in mijn systeem van herkomst en de rol en plek die ik daarin inneem. Het heeft mijn zelfkennis, bewustzijn en professionaliteit vergroot en meer innerlijke rust gebracht. Met dank aan Tony die tijdens het proces op de juiste knopjes duwde.

De coaching heeft me bewuster gemaakt van wie ik in werkelijkheid ben. Ik sta bewuster stil bij mijn keuzes en accepteer datgene wat op dat moment is. Niets moet, alles mag. Rust. Heerlijk.

Ik heb bij Tony een individueel coaching traject gevolgd om inzicht te krijgen in mijn professionele functioneren en mijn persoonlijk leiderschap. Om bewust te worden van mijn gedrag en wat mijn gedrag voor effect heeft op anderen en mijzelf. Wat ik vooral van Tony heb geleerd is het accepteren van mezelf zoals ik ben en dat als ik een probleem heb, het echt mijn probleem is. Hierdoor durfde ik voor mijzelf te kiezen en mijn hart te volgen. En heb ik hier geen moment spijt van gehad!

Tony helpt je op een respectvolle, zorgzame toch directe manier naar meer (zelf)inzicht en helpt je met verschillende technieken in je persoonlijke groei. Hij moedigt je aan om het beste uit jezelf en dit leven te halen. Bedankt voor je hulp en wijsheid Tony!’

De combinatie van de coach gesprekken met de ademsessies voelde voor mij erg goed. Ik heb oud zeer achter me kunnen laten en een frisse doorstart gemaakt met een heldere kijk op mezelf en de keuzes die ik maak. Ik heb inzicht gekregen in datgene wat mij gelukkig maakt en leef daar nu ook zoveel mogelijk naar!

Een nieuwe en fijnere wereld gaat zowel privé als zakelijk voor mij open. En het mooie ervan is dat die uit mezelf komt. Tony faciliteert en inspireert op een ontspannen wijze zonder enige druk of veroordeling. De combinatie van coaching en ademhalen geeft voor mij een extra dimensie die me helpt uit mijn hoofd en in mijn lijf te komen. Uiteindelijk voel ik me er een beter mens door, veel meer in balans met me mezelf en mijn omgeving.

Vorige
Volgende