Relatietherapie

“Ooit was hij mijn ridder op het witte paard en zij was mijn mooie prinses”. Wat is er ‘fout’ gegaan?

Een relatie is een verbinding tussen twee personen. In de ontmoeting met de ander voldoet de ander aan je, vaak onbewuste, verwachtingen. In de relatie is er een groot verlangen om bij elkaar thuis te komen waar een ieder zichzelf mag zijn. Het is een proces waarin de verliefdheid zich verdiept naar houden van en een voor mij intensere vorm van intimiteit. Er bestaat altijd de kans dat de verdieping stagneert door gemis en onvervuld verlangen. Vaak niet of onvoldoende naar elkaar uitgesproken en dus onbekend.

De relatie kan hierdoor eindigen. Partners gaan uit elkaar.

Partners communiceren doch luisteren niet echt goed naar elkaar, je kunt jezelf niet (meer) zijn, je raakt overspannen, je vlucht in je werk of andere zaken of je bent verliefd geworden op een ander of pleegt overspel.

Vaak zijn partners zo afhankelijk van elkaar geworden, zijn ze vergeten om vooral ook hun eigen leven vorm en inhoud te geven, dat ze in een vorm van symbiose zijn terechtgekomen. Ze ontnemen zichzelf en elkaar dan onbewust de ruimte voor zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Ze ontnemen elkaar als het ware de levensenergie en ze ‘verstikken’ elkaar. Partners leven naast elkaar en zijn gebonden aan elkaar.

Tijdens de consulten wordt u zich bewuster van hoe het nu is. Welke belemmeringen zijn er waardoor de relatie niet naar wens is. Welke verbinding kent de relatie wel nog? Leeft een ieder zijn eigen leven, los van elkaar? Of is er meer sprake van een gebondenheid, vast zitten, verstrikt zijn met elkaar, een wederzijds afhankelijkheid?

In een partnerrelatie komen persoonlijke thema’s van de partners steeds opnieuw naar voren. Hoe ga je hiermee om? In hoeverre ken je elkaars thema’s, elkaars verlangen en gemis?

Mijn werkwijze is om te onderzoeken in hoeverre de persoonlijke thema’s voortkomen uit het systeem van herkomst (gezin waarin iemand is geboren). Het is belangrijk dat partners elkaars thema’s leren kennen en begrijpen. Inzicht krijgen in hun eigen en in elkaars functioneren. Inzicht krijgen in de vaak onbesproken verlangens en het vaak onbesproken gemis. Beter leren luisteren en beter samen werken aan de relatie.

Belangrijk is dat de therapie inzicht geeft in de vraag of verder gaan nog wenselijk is en zo ja op welke manier.

Mocht verder gaan toch geen optie te zijn, dan is het van belang dat partners op een goede wijze afscheid van elkaar nemen en kunnen rouwen over het verlies dat een scheiding met zich meebrengt.

Een relatietherapie bestaat uit een aantal gezamenlijke sessies. Ieder mens is uniek. Het aantal sessies is niet van tevoren aan te geven. Ervaring leert wel dat gemiddeld 5 tot 7 gezamenlijke consulten van 2 uur nodig zijn. Veelal is het ook nodig dat iedere partner afzonderlijk een of twee consulten van 1,5 uur met mij heeft.

Naast de consulten krijgen de partners gerichte huiswerkopdrachten waar ze in de tussenliggende tijd aan werken.