Professioneel gedrag

Binnen bedrijven spreekt met vaak over ‘de cultuur’. Cultuur, een veelomvattend begrip. Vaag en vaak onvoldoende concretiseerd wat daaronder verstaan wordt.

Daarom ook, dat cultuur veranderingstrajecten vaak moeizaam verlopen en stagneren. Voor mij bepaalt de professionaliteit van iedere afzonderlijke individuele medewerker en manager de cultuur binnen een organisatie

Zijn inhoudelijke kennis en zijn dagelijkse gedrag en houding bepalen de mate van professionaliteit van de medewerker en de manager. Het up to date houden van de inhoudelijke kennis krijgt veelal voldoende aandacht en is zodoende geborgd. In grote lijnen zijn de meeste medewerkers en managers inhoudelijk vakbekwaam.

De grote uitdaging is om het gedrag en de houding van de professional te verbeteren en of te veranderen. Dit is vaak moeilijk omdat het gedrag en de houding er veelal onbewust zijn. Verandering vereist eerst bewustwording. In de spiegel durven kijken en reflecteren. Feedback geven aan elkaar. Stil staan bij vragen zoals “Krijg ik en neem ik de juiste plek in binnen mijn team of bedrijf?”, “Vervul ik mijn rol zoals van mij verwacht wordt?”, “Voldoe ik aan de competenties die vanuit mijn functie van mij verwacht worden?”

Als trainer en coach bied ik in deze bewustwordings- en veranderingstrajecten ondersteuning middels training, intervisie en coaching (zowel individueel alsook groepscoaching).