Wat is intervisie?

Intervisie is een methodiek om verdere groei van een persoon of een groep te stimuleren.
Intervisie is:

  • Collegiale ondersteuning met betrekking tot…
  • Onderlinge advisering bij werkproblemen
  • In een leergroep bestaande uit gelijken dwz mensen met dezelfde achtergrond, en liefst vergelijkbare werkproblemen
  • Een gezamenlijk vastgestelde structuur
  • Tot inzichten en oplossingen trachten te komen
  • In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

Sjoe zet intervisie vaak in als follow- up na een training. Om de geleerde vaardigheden en de verkregen inzichten te borgen. In hoeverre pas je het geleerde, de nieuwe inzichten toe in de dagelijkse praktijk. Wat gaat er goed en waar loop je als persoon of als team nog tegen aan.

Tijdens de intervisie staat reflectie op je persoonlijke handelen of het handelen van het team centraal. Wat waren de achterliggende motivaties en hoe zou het de volgende keer anders, beter, effectiever kunnen.

In een klimaat van vertrouwen en veiligheid worden situaties vanuit de praktijk ingebracht. De deelnemers bevragen elkaar en bespreken gezamenlijk mogelijke oplossingen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het proces. Ik begeleid het proces en zorg ervoor dat de deelnemers zich aan de afgesproken structuur en opdracht houden.

Kenmerkend voor intervisie is dat vanuit een duidelijke structuur gewerkt wordt. Het gaat om meer dan alleen het uitwisselen van ervaringen.