Wat verstaat Sjoe onder coaching?

Mijn overtuiging is dat iedere medewerker (lees hier ook manager) over alle kwaliteiten beschikt. Daarmee heeft iedereen de gewenste oplossing(en) in zich. Iedere persoon is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Vanuit een neutrale houding stel ik de vragen die op dat moment nodig zijn. Ik help medewerkers bewust te worden en begeleid ze naar hun innerlijke kracht. Hierdoor ontwikkelen ze ruimte om meer liefde, rust, vreugde, acceptatie en…. in hun leven toe te laten.

In mijn werk als coach zijn de waarden veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect, verbinding en authenticiteit leidend. Veiligheid en vertrouwen vormen de noodzakelijke basis in de relatie coach-gecoachte en maakt de benodigde verbinding mogelijk. De gecoachte is mede verantwoordelijk voor het resultaat van een coachtraject. Hij maakt immers de keuzes die al dan niet tot de gewenste veranderingen leiden.

De eerste stap in een coachtraject is de bewustwording van de belemmerende overtuigingen, de vastgeroeste gedragspatronen, de conditioneringen en de acceptatie van hoe het nu is. Zonder die bewustwording en die acceptatie wordt veranderen moeilijk. De bewustwording creëert ruimte voor bekrachtigende overtuigingen, voor gewenst (professioneel) gedrag en voor “andere” keuzes.
Vanuit een neutrale houding coach ik dit proces door op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Ik help de gecoachte om dichter bij zijn kern te komen, dichter bij zijn authenticiteit.

Indiviueel coachtraject

Het individueel coach traject vindt één op één plaats tussen de gecoachte en de professionele coach. Het totale traject bestaat uit een intakegesprek, vijf individuele coachgesprekken en een evaluatiegesprek en wordt binnen een van te voren afgesproken tijdskader afgewikkeld. Op basis van het intakegesprek maakt de coach een plan van aanpak. Hierin worden de problematiek/ belemmeringen, de mogelijke achterliggende oorzaak en de gewenste doelstelling(en) uitgewerkt. Gedurende het traject worden met de gecoachte duidelijke afspraken gemaakt en krijgt de gecoachte op de praktijk gerichte opdrachten mee. Indien gewenst, vindt coaching tijdens het werk op de werkvloer plaats, in de directiekamer, achter het bureau of tijdens een vergadering.

Na de vijf coachgesprekken wordt een eindevaluatie gemaakt. Hierin wordt aangegeven welke resultaten behaald zijn en waar nog groei van de gecoachte mogelijk en gewenst is. Mocht de eindevaluatie tot een vervolgtraject leiden, dan wordt een aanvullend plan van aanpak gemaakt.

Vertrouwelijkheid staat voor mij voorop. De inhoud van de gesprekken tussen coach en de gecoachte wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De rapportering over de voortgang van het traject wordt uitsluitend in overleg met de gecoachte teruggekoppeld naar de opdrachtgever (manager).

Voor wie?

Sinds 1999 ontvang ik medewerkers met verschillende achtergronden, opleidingen, functies en beweegredenen. De keuze om te kiezen voor een coachtraject komt voort uit fysieke, mentale en of emotionele klachten. Het kan gaan om iemand die (langdurig) ziek is of ziek dreigt te worden. Of iemand die op zijn werk en of privé niet lekker in zijn vel zit. Maar ook om medewerkers en managers die voor een coachtraject kiezen om de gewenste competenties (verder) te ontwikkelen, om ongewenst gedrag te veranderen of om makkelijker met de veranderingen binnen de organisatie/ functie om te kunnen gaan.

Ik coach medewerkers, management en directie werkzaam bij het bedrijfsleven alsook bij de (semi) overheid.

Tot slot vindt desgewenst coaching op de werkplek plaats (coaching on the job). Tijdens een vergadering of achter het bureau.

Klik hier voor meer informatie over mijn referenties en opleidingen en ervaring

Tarieven

Sjoe, Coaching en Training maakt onderscheidt in de tarieven.

  • Voor medewerkers, management en directie die een individueel coachtraject volgen vanuit hun werkgever, bereken ik een uurtarief van €115,00 (exclusief BTW).