Doelstellingen intervisie

 • Gericht op verbetering van de werk uitvoering
 • Gericht op het verbeteren van de deskundigheid en de professionaliteit van de individuele medewerker/ manager en van de groep als geheel
 • Problematiseren, analyseren en verhelderen van het professionele handelen
 • Het optimaliseren van het persoonlijk beroepsmatig functioneren
 • Gericht om te komen tot oplossingen op:
 • Concreet niveau: morgen kun je op een andere manier aan de slag
 • Adviesniveau: iemand brengt probleem in en krijgt advies van de deelnemers. Probleeminbrenger bepaalt voor zichzelf welk advies voor hem het beste past
 • Reflectieniveau: bewustwording en vergroten van inzichten hetgeen tot verandering van het gedrag op waarden en overtuigingenniveau. De keuze is en blijft bij de probleeminbrenger. Adviseren is niet aan de orde, wel stof aanreiken tot overdenken om zodoende tot nieuwe perspectieven te komen
 • Bewustwording van de weerstanden in jezelf en buiten jezelf

Subdoelstellingen:

 • Onderlinge uitwisseling en steun
 • Gemotiveerder werken
 • Eigen vaardigheden vergroten
 • Oplossingsalternatieven zien en keuzes maken
 • Leren zelfsturend te werken
 • Leren luisteren, accepteren, invoelen van de ander
 • Leren werken met nieuwe methoden