Jaarprogramma Levensreis

Dagen van Bezinning & Persoonlijke Groei

Wil jij de reis aangaan die je helpt het totaal te zien van wie je bent en hoe je gevormd bent? Wil jij de verbinding met jezelf en anderen verdiepen? Ben je bereid om je gemis, pijn en verlangen te ontmoeten? Wil jij je leven (meer) voluit leven? Wil jij meer zicht krijgen in de samenhang tussen jouw lot, bron en bestemming? Dan is deze levensreis wellicht iets voor jou.

Wat en hoe

Tijdens deze intense en bijzondere levensreis sta jij gedurende een langere periode (6 blokken van 2dagen, verdeeld over een jaar) samen met anderen stil bij de belangrijke thema’s in jouw leven. Samen met andere mannen en vrouwen doorleef je je levenspad, zodat je aan het eind je ‘eigen-wijze’ weg kunt gaan. Gedurende deze 12 dagen staan de karakterstructuren centraal. Ieder blok schenk je, aan de hand van diverse thema’s, aandacht aan een karakterstructuur. Ik geloof er niet in dat van de ene op de andere dag alles anders is. Ik bied met dit jaarprogramma een tijdelijke schuilplaats en vindplaats, waar jij je bewust wordt van hoe het nu is en waar je inzichten krijgt over hoe je het anders wilt en kunt gaan doen.

Heb je interesse in deze training en heb je vragen en of meer behoefte aan informatie, dan nodig ik je uit om vrijblijvend deel te nemen aan de informatieavond. Deze avond wordt op 18 april georganiseerd in de omgeving van Geleen. Het aantal aanmeldingen bepaalt de locatie. Te zijner tijd ontvang je van mij de informatie over lokatie en tijdstip. Verder tref je onderstaand de uitgebreide folder die je kunt downloaden. Hopelijk tot 18 april.

Meld je aan aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl.

Download Folder Levensreis

Basis Training Neuro-Linguistisch Programmeren NLP

Deze training is bedoeld voor mensen die interesse hebben in NLP en alvorens te kiezen voor een langdurige training, hier eerst kennis mee willen. De basistraining NLP bestaat uit 5 avonden.
De training wordt in samenwerking met SolvaCoM verzorgd.
NLP, WAT IS DAT EIGENLIJK? Er bestaat niet één definitie die NLP volledig omschrijft. Dat kan ook niet, want NLP is veelomvattend. NLP is onder andere een verzameling van technieken om je communicatie te verbeteren en om veranderingen bij jezelf en bij anderen op gang te brengen. Uitgangspunt bij NLP is het principe dat ieder mens op zijn eigen unieke wijze de wereld om zich heen ervaart en van daaruit communiceert. De wijze waarop mensen met elkaar communiceren, bepaalt in grote mate de samenwerking en de interactie tussen partners, tussen collegae, kortom tussen mensen onderling. Het al dan niet slagen van de communicatie tussen mensen is grotendeels afhankelijk van processen waar men zich vaak niet bewust van is. NLP traint mensen om inzicht te krijgen in deze onbewuste processen, waardoor de communicatie en de samenwerking met anderen efficiënter en effectiever verlopen. Respect voor de ander vormt hierbij een belangrijke basis.

Meld je aan aan via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@sjoe-coachingentraining.nl.