Wat verstaat Sjoe onder coaching?

Mijn overtuiging is dat iedere medewerker (lees hier ook manager) over alle kwaliteiten beschikt. Daarmee heeft iedereen de gewenste oplossing(en) in zich. Iedere persoon is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Vanuit een neutrale houding stel ik de vragen die op dat moment nodig zijn. Ik help medewerkers bewust te worden en begeleid ze naar hun innerlijke kracht. Hierdoor ontwikkelen ze ruimte om meer liefde, rust, vreugde, acceptatie en…. in hun leven toe te laten.

In mijn werk als coach zijn de waarden veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect, verbinding en authenticiteit leidend. Veiligheid en vertrouwen vormen de noodzakelijke basis in de relatie coach-gecoachte en maakt de benodigde verbinding mogelijk. De gecoachte is mede verantwoordelijk voor het resultaat van een coachtraject. Hij maakt immers de keuzes die al dan niet tot de gewenste veranderingen leiden.

De eerste stap in een coachtraject is de bewustwording van de belemmerende overtuigingen, de vastgeroeste gedragspatronen, de conditioneringen en de acceptatie van hoe het nu is. Zonder die bewustwording en die acceptatie wordt veranderen moeilijk. De bewustwording creëert ruimte voor bekrachtigende overtuigingen, voor gewenst (professioneel) gedrag en voor “andere” keuzes.
Vanuit een neutrale houding coach ik dit proces door op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Ik help de gecoachte om dichter bij zijn kern te komen, dichter bij zijn authenticiteit.