Het doel van een training

Mijn trainingen zijn gericht op bewustwording en verandering van gedrag en houding. Het gedrag en de houding van medewerkers en management is voor de klanten zichtbaar. De mate van hun professionaliteit in gedrag en houding bepalen de kwaliteit van de organisatie. Het is voor iedere organisatie van belang om de aanwezige professionaliteit in huis te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit is een continue proces.

Uit ervaring weet ik dat deelnemers van een training het fijn vinden als ze mee mogen denken over de inhoud van een training. Uiteraard zijn de missie, de visie en de organisatiedoelstellingen richtinggevend voor het kader van een training. Ik adviseer derhalve altijd om de deelnemers tijdig te betrekken bij de totstandkoming van het programma. Van te voren zijn ze geïnformeerd over de organisatie- en teamdoelstellingen (of persoonlijke doelstellingen), die met de training beoogd zijn. Zo creëer je binnen de organisatie vanaf het begin betrokkenheid en participatie.

Naast theoretische kaders, modellen en methodieken, zijn de deelnemers tijdens de training interactief bezig. Bewustwording en zelfreflectie staan centraal. Na bewustwording van de huidige professionaliteit en het inzicht dat verandering nodig is, kan gewerkt worden aan de beoogde veranderingen.

Het verzorgen van een training is een eerste stap. Het borgen van de “nieuw” verworven inzichten, de benodigde kwaliteiten en het gewenste professionele gedrag is zeker zo belangrijk en dienen vertaald te worden naar de dagelijkse praktijk. De borging zorgt ervoor dat het beoogde resultaat van de training behaald wordt.